Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Tam giác ABC vuông tại A có AC=9cm, AB=12cm. Điểm I, M lần lượt là trung điểm của AB và BC a) Tính AM b) Chứng minh: MI vuông góc với A

Toán Lớp 8: Tam giác ABC vuông tại A có AC=9cm, AB=12cm. Điểm I, M lần lượt là trung điểm của AB và BC
a) Tính AM
b) Chứng minh: MI vuông góc với AB

Comments ( 1 )

 1. Lời giải:
  a) Áp dụng định lý Pytago vào $\triangle ABC$ vuông tại $A$ được:
  $\quad BC^2 = AB^2 +AC^2$
  $\Leftrightarrow BC^2 = 12^2 + 9^2$
  $\Leftrightarrow BC^2 = 225$
  $\Rightarrow BC = 15\ cm$
  Xét $\triangle ABC$ vuông tại $A$ có:
  $M$ là trung điểm cạnh huyền $BC$
  $\Rightarrow AM = MB = MC = \dfrac12BC =\dfrac{15}{2}\ cm$
  b) Xét $\triangle ABC$ có:
  $\begin{cases}AI = IB = \dfrac12AB\\BM = MC  =\dfrac12BC\end{cases}\quad (gt)$
  $\Rightarrow IM$ là đường trung bình của $\triangle ABC$
  $\Rightarrow IM//AC$
  Ta lại có: $AC\perp AB$ ($\triangle ABC$ vuông tại $A$)
  Do đó: $IM\perp AB$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh