Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm; BC=10cm. Diện tích tgiac ABC là? A. 30cm2 B. 24cm2

Toán Lớp 8: Tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm; BC=10cm. Diện tích tgiac ABC là?
A. 30cm2
B. 24cm2

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: chọn B 24 cm2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ảnh đây nha! 
  —- cho mình xin hay nhất với ạ—– T-T

  toan-lop-8-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-ab-6cm-bc-10cm-dien-tich-tgiac-abc-la-a-30cm2-b-24cm2

 2. Giải đáp:
   -> B. 24 cm^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét ΔABC vuông tại A có:
      AB^2+ AC^2= BC^2 (pytago)
  <=> 6^2 +AC^2= 10^2
  <=> 36 + AC^2= 100
  <=> AC^2 = 64
  <=> AC= 8 (cm)
  Diện tích ΔABC = 1/2 . (AB+AC)
                           = 1/2.(6.8)
                           =24 (cm^2)
  Vậy diện tích ΔABC= 24 cm^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )