Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử a, (x-y)2+4(x-y)-12

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
a, (x-y)2+4(x-y)-12

0 bình luận về “Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử a, (x-y)2+4(x-y)-12”

Viết một bình luận