Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử 5x ²-4x+10xy-8y bài 2 x-y=-5 và xy=-6. Tính giá trị của x ³-y ³-x ²+2xy-y ²

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
5x ²-4x+10xy-8y
bài 2
x-y=-5 và xy=-6. Tính giá trị của x ³-y ³-x ²+2xy-y ²

Comments ( 2 )

 1.            Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1
  5x^2 – 4x + 10xy -8y
  =(5x^2 – 4x) + (10xy -8y)
  =x(5x-4)+2y(5x-4)
  =(5x-4)(x+2y)
  #nhulinh0
   

 2. Giải đáp:
     $5x^{2}$ – $4x + 10xy -8y$
  = $(5x^2 -4x) + (10xy – 8y)$
  = $x(5x-4)+2y(5x-4)$
  = $(5x-4)(x+2y)$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )