Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài là 3x + 19 (m) và chiều rộng là 3x – 19 (m) (x > 0). Nếu diện tích sân là 7739 m2 thì chiều

Toán Lớp 8: Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài là 3x + 19 (m) và chiều rộng là 3x – 19 (m) (x > 0). Nếu diện tích sân là 7739 m2 thì chiều dài sân là :
A. 57,8m
B. 109m
C. 60,8m
D. 54,5m
cho mik đáp án thôi. nhanh nha

Comments ( 1 )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Ánh