Toán Lớp 8: Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài là 3x + 19 (m) và chiều rộng là 3x – 19 (m) (x > 0). Nếu diện tích sân là 7739 m2 thì chiều

By Thu Ánh

Toán Lớp 8: Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài là 3x + 19 (m) và chiều rộng là 3x – 19 (m) (x > 0). Nếu diện tích sân là 7739 m2 thì chiều dài sân là :
A. 57,8m
B. 109m
C. 60,8m
D. 54,5m
cho mik đáp án thôi. nhanh nha

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài là 3x + 19 (m) và chiều rộng là 3x – 19 (m) (x > 0). Nếu diện tích sân là 7739 m2 thì chiều”

Viết một bình luận