Toán Lớp 8: một xe ô tô đi từ a đến b với vận tốc 60km/h. Khi về, xe đi với vận tốc là 48km/h nên thời gian nhiều hơn thời gian lúc đi là 1 giờ 12

Toán Lớp 8: một xe ô tô đi từ a đến b với vận tốc 60km/h. Khi về, xe đi với vận tốc là 48km/h nên thời gian nhiều hơn thời gian lúc đi là 1 giờ 12 phút. Tìm quãng đường ab ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Gọi quãng đg AB là x (km) (ĐK : x >0)
  Đổi 1h12p = 1,2 (h)
  Gọi tg đi từ A-> B là x/60 (h)
  tg về  B->A là x/48 (h)
  Theo bài ra ta có:
          x/48 – x/60 = 1,2 
  (=) x/48- x/60 = 1,2
  (=) 5x/240 – 4x/240 =288/240
  (=) x= 288 (km)
  Vậy quãng đg Ab dài 288 km

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi quãng đường AB là a(km)(a>0)
  Thời gian xe ô tô đi là a/60(h)
  Thời gian xe ô tô về là a/48(h)
  Đổi: 1h12p=1,2h
  Ta có phương trình sau:
  a/48-a/60=1,2
  =>(5a)/240-(4a)/240=288/240
  =>a=288(tm)
  Vậy quãng đường AB dài 288km
   

  Trả lời

Viết một bình luận