Toán Lớp 8: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? a) Nếu ba điểm không thẳng hàng thì ba điểm đối xứng của chúng qua một tâm cũng không thẳng hàng. b) H

By Trang Ðài

Toán Lớp 8: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?
a) Nếu ba điểm không thẳng hàng thì ba điểm đối xứng của chúng qua một tâm cũng không thẳng hàng.
b) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một tâm thì có chu vi bằng nhau.
c) Một đường thẳng có vô số tâm đối xứng.
d) Một đoạn thẳng chỉ có một tâm đối xứng.
nếu sai thì sửa lại cho đúng

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? a) Nếu ba điểm không thẳng hàng thì ba điểm đối xứng của chúng qua một tâm cũng không thẳng hàng. b) H”

Viết một bình luận