Toán Lớp 8: ĐỀ: Phân tích đa thức sau thành nhân tử( phương pháp dùng hằng đẳng thức dạng tổng thành tích) _a ² – (2b) ² _ a ² – 4b ² _ 4a ² – b ²

By Huyền Thư

Toán Lớp 8: ĐỀ: Phân tích đa thức sau thành nhân tử( phương pháp dùng hằng đẳng thức dạng tổng thành tích)
_a ² – (2b) ²
_ a ² – 4b ²
_ 4a ² – b ²
_ a ² – 25
Nhanh lên nhé, yêu cầu: chi tiết càng tốt

0 bình luận về “Toán Lớp 8: ĐỀ: Phân tích đa thức sau thành nhân tử( phương pháp dùng hằng đẳng thức dạng tổng thành tích) _a ² – (2b) ² _ a ² – 4b ² _ 4a ² – b ²”

 1. \qquad a^2-(2b)^2
  =(a-2b)(a+2b)
  ——————————
  \qquad a^2-4b^2
  =a^2-(2b)^2
  =(a-2b)(a+2b)
  ——————————
  \qquad 4a^2-b
  =(2a)^2-b^2
  =(2a-b)(2a+b)
  ——————————-
  \qquad a^2-25
  =a^2-5^2
  =(a-5)(a+5)
   

  Trả lời

Viết một bình luận