Toán Lớp 8: cmr: 2x²+4y²+4xy-6x+9 là tổng của 2 số chính phương với mọi x,y thuộc z Giúp mình vs ạ

By Hoa

Toán Lớp 8: cmr: 2x²+4y²+4xy-6x+9 là tổng của 2 số chính phương với mọi x,y thuộc z
Giúp mình vs ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 8: cmr: 2x²+4y²+4xy-6x+9 là tổng của 2 số chính phương với mọi x,y thuộc z Giúp mình vs ạ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  2x^2+4y^2+4xy-6x+9
  =x^2+x^2+4y^2+4xy-6x+9
  =(x^2-6x+9)+(x^2+4xy+4y^2)
  =(x^2-2.x.3+3^2)+[x^2+2.x.2y+(2y)^2]
  =(x-3)^2+(x+2y)^2
  \to 2x^2+4y^2+4xy-6x+9 là tổng của 2 số chính phương với mọi x;y∈ZZ

  Trả lời

Viết một bình luận