Toán Lớp 8: chứng minh giá trị biểu thức ko phụ thuộc vào x: ( ???? + 1 ) ( ???? 2 − ???? + 1 ) − ( ???? − 1 ) ( ???? 2 + ???? + 1 )

By Phượng Tiên

Toán Lớp 8: chứng minh giá trị biểu thức ko phụ thuộc vào x: ( ???? + 1 ) ( ???? 2 − ???? + 1 ) − ( ???? − 1 ) ( ???? 2 + ???? + 1 )

0 bình luận về “Toán Lớp 8: chứng minh giá trị biểu thức ko phụ thuộc vào x: ( ???? + 1 ) ( ???? 2 − ???? + 1 ) − ( ???? − 1 ) ( ???? 2 + ???? + 1 )”

Viết một bình luận