Toán Lớp 7: Ba lớp 7A,7B và 7C đi lao động và được phân công khối lượng công việc như nhau.Lớp 7A hoàn thanh công việc trong 3 giờ, lớp 7B hoàn thà

By Hoàng Hà

Toán Lớp 7: Ba lớp 7A,7B và 7C đi lao động và được phân công khối lượng công việc như nhau.Lớp 7A hoàn thanh công việc trong 3 giờ, lớp 7B hoàn thành công việc trong 4 giờ và lớp 7C hoàn thành công việc trong 5 giờ.Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng tổng số học sinh của ba lớp là 94 học sinh(giả sử năng suất làm việc của mỗi học sinh là như nhau).
( nhanh giúp mk với ak, mk đg cần gấp, giải đúng mk vote 5 sao ạ)thanks!

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Ba lớp 7A,7B và 7C đi lao động và được phân công khối lượng công việc như nhau.Lớp 7A hoàn thanh công việc trong 3 giờ, lớp 7B hoàn thà”

 1. Gọi sô h/s của 3 lớp lần lượt là a và b
  Ta có : a+b = 63
  Vì sô h/s tỉ lệ nghịch với sô giời hoàn thành công việc nên ta có:
  4a = 5b
  Hay: a/1/4=b/1/5 = a+b/(1/4+1/5) = 63/9/20 =140
  =>a = 140.1/5 = 35, b = 140.1/5 = 28
  Vậy sô h/s của mỗi lớp lần lượt là 35, 28.
   

  Trả lời
 2. Gọi số học sinh $3$ lớp lần lượt là $a, b, c$ 
  Theo bài ra ta có: $a+b+c=94$
  Vì năng suất làm việc như nhau nên số học sinh và số giờ là hai đaị lượng tỉ lệ nghịch
  Ta có: $3a=4b=5c$
  ⇒$a/1/3=b/1/4=c/1/5$
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có
  $a/1/3=b/1/4=c/1/5=a+b+c/1/3+1/4+1/5=94/47/60=120$
  ⇒ $x=120×1/3=40$
      $y=120×1/4=30$
      $z=120×1/5=24$
   

  Trả lời

Viết một bình luận