Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc biết rằng AC = 6, BD = 9 .diện tích tứ giác đã cho là bao nhiêu cm vuông

Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc biết rằng AC = 6, BD = 9 .diện tích tứ giác đã cho là bao nhiêu cm vuông

Comments ( 2 )

  1. Diện tích tứ giác ABCD là : 
    S_(ABCD)=1/2 . AC.BD=1/2 . 6.9=3.9=27

  2. Gửi bạn:
    $S_{ABCD}=\dfrac{1}{2}.AC.BD=\dfrac{1}{2}.6.9=27(cm^2)$
    $*$ Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau thì diện tích bằng nửa tích hai đường chéo.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )