Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: cho tam giác ABC vuông ở A , gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB , BC . Gọi K là điểm đối xứng với M qua N a) chứng minh MCKB là

Toán Lớp 8: cho tam giác ABC vuông ở A , gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB , BC . Gọi K là điểm đối xứng với M qua N a) chứng minh MCKB là hình bình hành

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét tứ giác MCKB có:
  N là trung điểm của BC (gt)
  N là trung điểm MK (vì K đối xứng M qua N)
  BC cắt MK tại trung điểm N
  ⇒ Tứ giác MCKB là hình bình hành (2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường) (đpcm)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tùy Linh