Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi D là trung điểm của BC. Trên đoạn AD lấy điểm E bất kì (E khác A và D). Qua E kẻ đường vuông góc

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi D là trung điểm của BC. Trên đoạn AD lấy điểm E bất kì (E khác A và D). Qua E kẻ đường vuông góc với AB,AC lần lượt tại M và N.
a, Chứng minh tứ giác AMEN là hình vuông.
b, Chứng minh MN//BC
Giúp e với:((

Comments ( 1 )

  1. mik gửi bạn ạ
    mong bạn cho mik ctlhn 5satr nha 
    chúc bn học tốt
     

    toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-can-tai-a-goi-d-la-trung-diem-cua-bc-tren-doan-ad-lay-diem-e-b

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )