Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 9. Một đội tình nguyện về miền Trung ủng hộ mang theo 700 thùng mỳ, 560 thùng sữa và 420 bộ sách giáo khoa chia đều cho các hộ dân

Toán Lớp 6: Bài 9. Một đội tình nguyện về miền Trung ủng hộ mang theo 700 thùng mỳ, 560 thùng sữa và 420 bộ sách giáo khoa chia đều cho các hộ dân bị lũ lụt của một xã. Hỏi số hộ dân nhận được là bao nhiêu? Biết số hộ dân của xã đó nhiều hơn 100 hộ.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để chia đều cho các hộ thì số vật phẩm phải có UCLN.
  700=2$^{2}$.5$^{2}$ .7
  560=2$^{4}$.5.7
  420=$2^{2}$.3.5.7
  Vậy UCLN(700,560,420)=2$^{2}$.5.7=140 (thỏa điều kiện)
  Vậy số hộ dân là 140 hộ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung