Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho hình thoi ABCD,O là giao điểm 2 đường chéo.Vẽ đường thẳng qua B và song song với AC,vẽ đường thẳng qua C và song song với BD,2 đườn

Toán Lớp 8: Cho hình thoi ABCD,O là giao điểm 2 đường chéo.Vẽ đường thẳng qua B và song song với AC,vẽ đường thẳng qua C và song song với BD,2 đường chéo đó cắt nhau tại K.
a) Tứ giác OBKC là hình gì?vì sao?
b) CM:AB=OK
c) tìm điều kiện của tứ giác ABCD để tứ giác OBKC là hình vuông

Comments ( 1 )

 1. a, – Hình thoi có 2 đừờng chéo vuông góc với nhau nên góc BOC = 90 độ (1)
  – BI // AC và CI // Bo ==> OBIC là Hình bình hành(2)
  từ 1 và 2 suy ra OBIC là Hình chữ nhật
  b,
  – ABCD là hình thoi nên AB=BC=CD=DA (3)
  – OBIC là HCN nên 2 dg chéo OI=BC (4)
  từ 3 và 4 suy ra AB=OI
  c,
  đieu kiên bài cho <=> OB=OC <=> ABCD là hình vuông.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )