Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD, AB

Toán Lớp 8: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD, AB

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải đáp đúng là B
  Chúc bạn học tốt 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
     Giải đáp B.
  Từ B kẻ BK ⊥ CD.
  Ta có: AE ⊥ CD
            BK ⊥ CD
  ⇒ AE // BK ( 1 )
  Tứ giác ABCD là htc nên:
  ⇒ AB // DC mà E; K ∈ DC.
  ⇒ AB // EK ( 2 )
  Từ ( 1 ) và ( 2 ) ⇒ ABKE là hbh.
  mà \hat{AEK} = 90^0
  ⇒ ABFK là hình chữ nhật.
  ⇒ AB = EK; DE = CK
  Theo đề ta có:
  DE = CK = 7cm
  EK = AB = 20 cm
  Nên: DE + EK + KC = 7 + 20 + 7 = 34 cm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phương