Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có M và N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Biết AB=14cm, MN=12 cm. Độ dài canh CD là: A. 38 B. 28 C. 13c

By Thanh Thu

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có M và N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Biết AB=14cm, MN=12 cm. Độ dài canh CD là:
A. 38
B. 28
C. 13cm
D.10

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có M và N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Biết AB=14cm, MN=12 cm. Độ dài canh CD là: A. 38 B. 28 C. 13c”

 1. Xét hình thang $ABCD$, ta có:
  $M$ là trung điểm $AD$ (gt)
  $N$ là trung điểm $MN$ (gt)
  => $MN$ là đường trung bình của hình thang $ABCD$
  => $MN =$ {AB + DC}/2
  => $CD =  2 . MN – AB$
  => $CD =  2 . 12 – 14$
  => $CD = 10$ (cm)
  Vậy $CD = 10$ cm
  -> Chọn $D$

  toan-lop-8-cho-hinh-thang-abcd-ab-cd-co-m-va-n-lan-luot-la-trung-diem-cua-ad-bc-biet-ab-14cm-mn

  Trả lời

Viết một bình luận