Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD có BC=2AB và $\widehat{A}$=$60^0$ . Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm BC, AD. Gọi I là điểm đối xúng với A qua

Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD có BC=2AB và $\widehat{A}$=$60^0$ . Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm BC, AD. Gọi I là điểm đối xúng với A qua B.
Tứ giác BICD là hình gì?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gửi bn

  toan-lop-8-cho-hinh-binh-hanh-abcd-co-bc-2ab-va-widehat-a-60-0-goi-e-f-theo-thu-tu-la-trung-diem

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-8-cho-hinh-binh-hanh-abcd-co-bc-2ab-va-widehat-a-60-0-goi-e-f-theo-thu-tu-la-trung-diem

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )