Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Chuyển các PSTP thành STP rồi đọc số đó: a. 127 == = –… = = 10 b. 65 == = =.=

Toán Lớp 4: Chuyển các PSTP thành STP rồi đọc số đó:
a. 127
—— = ……….. = …………
10
b. 65
—— = ………….=…………………..
100
c. 2005
———- = …………. = …………………..
1000
d. 8
——— = ……….. = ………………………
1000

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, 127/10 = 12,7
  Đọc: Mười hai phẩy bảy.
  b, 65/100 = 0,65
  Đọc: Không phẩy sáu mươi lăm.
  c, 2005/1000 = 2,005
  Đọc: Hai phẩy không không năm.
  d, 8/1000 = 0,008
  Đọc: Không phẩy không không tám.

 2. #Mun
  a.   127  = 12,7 = Mười hai phẩy bảy
        10
  b.  65  = 0,65 = Không phẩy sáu mươi lăm
      100
  c.  2005  = 2,005 = Hai phẩy không trăm linh năm
      1000
  d.     8    = 0,008 = Không phẩy không trăm linh tám
       1000
                 _____              Chúc bạn học tốt                                        

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla