Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD, 2 đường chéo cắt nhau tại O. Hai tia phân giác AE và DF của tam giác AOD cắt nhau tại I. Hai tia phân giác BH

Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD, 2 đường chéo cắt nhau tại O. Hai tia phân giác AE và DF của tam giác AOD cắt nhau tại I. Hai tia phân giác BH và CG của tam giác BOC cắt nhau tại K.
a) Chứng minh EFGH là hình bình hành.
b) Chứng minh O là trung điểm IK.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD, 2 đường chéo cắt nhau tại O. Hai tia phân giác AE và DF của tam giác AOD cắt nhau tại I. Hai tia phân giác BH”

Viết một bình luận