Toán Lớp 8: Cho biểu thức M=a^2−2a+2011/a^2 Hãy tìm giá trị của a để M nhận giá trị nhỏ nhất.

By Quỳnh

Toán Lớp 8: Cho biểu thức
M=a^2−2a+2011/a^2
Hãy tìm giá trị của a để M nhận giá trị nhỏ nhất.
Viết một bình luận