Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho biểu thức M=a^2−2a+2011/a^2 Hãy tìm giá trị của a để M nhận giá trị nhỏ nhất.

Toán Lớp 8: Cho biểu thức
M=a^2−2a+2011/a^2
Hãy tìm giá trị của a để M nhận giá trị nhỏ nhất.

Comments ( 1 )

 1. ~ gửi bạn ~
  Giải đáp:
  minM = 2010/2011 ⇔ a = 2011 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M= {a^2 -2a+2011}/a^2
     = {2011.(a^2 – 2a + 2011)}/{2011 . a^2}
    = {2010.a^2}/{2011.a^2} + {a^2 – 2.2011a + 2011^2}/{2011.a^2}
    = 2010/2011 + {(a – 2011)^2}/{2011 . a^2} ≥ 2010/2011
  Dấu “=” xảy ra ⇔ a – 2011 = 0
                            ⇔ a = 2011
  Vậy minM = 2010/2011 ⇔ a = 2011

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Quỳnh