Toán Lớp 8: a) 6x³y⁴.5x²y³ Giúp em câu này với ạ

Toán Lớp 8: a) 6x³y⁴.5x²y³
Giúp em câu này với ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 8: a) 6x³y⁴.5x²y³ Giúp em câu này với ạ”

Viết một bình luận