Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: a) 6x³y⁴.5x²y³ Giúp em câu này với ạ

Toán Lớp 8: a) 6x³y⁴.5x²y³
Giúp em câu này với ạ

Comments ( 2 )

 1. Ta có: 6x³y⁴.5x²y³ =(6.5).(x³.x²).(y⁴.y³)
                              = 30.x^5.y^7
  Xin hay nhất ạ
  nguyenquanghuy24#

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  6x^3y^4 . 5x^2y^3
  =(6.5).(x^3 . x^2).(y^4 . y^3) 
  =30x^5y^7
  – Áp dụng: Nhân hai đơn thức.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )