Toán Lớp 8: Bạn Quỳnh muốn đo chiều cao của tháp Rùa như hình vẽ, nhưng bạn chỉ có thể đo được độ dài đoạn MN=45. Biết M,N là trung điểm AC và AB.

By Chi Mai

Toán Lớp 8: Bạn Quỳnh muốn đo chiều cao của tháp Rùa như hình vẽ, nhưng bạn chỉ có thể đo được độ dài đoạn MN=45. Biết M,N là trung điểm AC và AB. Em hãy thử tính giùm bạn xem tháp Rùa cao bao nhiêu?

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bạn Quỳnh muốn đo chiều cao của tháp Rùa như hình vẽ, nhưng bạn chỉ có thể đo được độ dài đoạn MN=45. Biết M,N là trung điểm AC và AB.”

Viết một bình luận