Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Bạn Quỳnh muốn đo chiều cao của tháp Rùa như hình vẽ, nhưng bạn chỉ có thể đo được độ dài đoạn MN=45. Biết M,N là trung điểm AC và AB.

Toán Lớp 8: Bạn Quỳnh muốn đo chiều cao của tháp Rùa như hình vẽ, nhưng bạn chỉ có thể đo được độ dài đoạn MN=45. Biết M,N là trung điểm AC và AB. Em hãy thử tính giùm bạn xem tháp Rùa cao bao nhiêu?

Comments ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-8-ban-quynh-muon-do-chieu-cao-cua-thap-rua-nhu-hinh-ve-nhung-ban-chi-co-the-do-duoc-do

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai