Toán Lớp 8: Bài 2 : Rút gọn biểu thức 1/ (x+2)2 + 3x(x-3) 2/ (x-2)(x+2) – 2x(x+5) 3/ (x-3)(3+x) – (2x-3)2

By Phượng Tiên

Toán Lớp 8: Bài 2 : Rút gọn biểu thức
1/ (x+2)2 + 3x(x-3)
2/ (x-2)(x+2) – 2x(x+5)
3/ (x-3)(3+x) – (2x-3)2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 2 : Rút gọn biểu thức 1/ (x+2)2 + 3x(x-3) 2/ (x-2)(x+2) – 2x(x+5) 3/ (x-3)(3+x) – (2x-3)2”

 1. 1/ 2(x+2)+3x(x-3)
  = 2x+4+3x²-9x
  = 3x²-7x+4
  2/ (x-2)(x+2) – 2x(x+5)
  = x²-4-2x²-10x
  = -x²-10x-4
  3/ (x-3)(3+x)-2(2x-3)
  = (x-3)(x+3)-4x+6
  = x²-9-4x+6
  = x²-4x-3
  Chúc bạn học tốt, cho mình CTLHN+5*+cám ơn nha!!!

  Trả lời

Viết một bình luận