Toán Lớp 8: Bài 10 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a ) 4a^2 – 9 b,3/5x^3y^2-9/4x^2y^3-6xy c ) x^3 – 2x^2 – 9x + 18 d ) 2x^2 – 3x + 1 .

By Hoàng Hà

Toán Lớp 8: Bài 10 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a ) 4a^2 – 9
b,3/5x^3y^2-9/4x^2y^3-6xy
c ) x^3 – 2x^2 – 9x + 18
d ) 2x^2 – 3x + 1 .

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 10 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a ) 4a^2 – 9 b,3/5x^3y^2-9/4x^2y^3-6xy c ) x^3 – 2x^2 – 9x + 18 d ) 2x^2 – 3x + 1 .”

 1. a)
  4a^2 – 9
  = (2a)^2 – 3^2
  = (2a – 3) (2a+3)
  b)
  3/5 x^3y^2 – 9/4 x^2y^3 – 6xy
  = 6xy. (1/10x^2y – 3/8xy^2 – 1)
  c)
  x^3 – 2x^2 – 9x + 18
  = x^2 . (x-2)  – 9. (x-2)
  = (x^2 – 9) . (x-2)
  = (x^2 – 3^2) . (x-2)
  = (x-3).(x+3).(x-2)
  d)
  2x^2 – 3x + 1
  = 2x^2 – 2x – x + 1
  = 2x . (x-1) – (x-1)
  = (2x-1).(x-1)
   

  Trả lời
 2. a)4a^2-9
  =(2a)^2-3^2
  =(2a-3)(2a+3)
  b)3/5x^3y^2-9/4x^2y^3-6xy
  =3xy(1/5x^2y-3/4xy^2-2)
  c)x^3-2x^2-9x+18
  =(x^3-2x^2)-(9x-18)
  =x^2(x-2)-9(x-2)
  =(x-1)(x^2-9)
  =(x-1)(x-3)(x+3)
  d)2x^2-3x+1
  =2x^2-2x-x+1
  =(2x^2-2x)-(x-1)
  =2x(x-1)-(x-1)
  =(x-1)(2x-1)

  Trả lời

Viết một bình luận