Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Anh đi bộ 1km từ nhà của mình tới trung tâm thể thao với tốc độ là 4km/h. Sau khi chơi bóng rổ, An đi bộ về nhà với tốc độ chỉ đạt 75%

Toán Lớp 8: Anh đi bộ 1km từ nhà của mình tới trung tâm thể thao với tốc độ là 4km/h. Sau khi chơi bóng rổ, An đi bộ về nhà với tốc độ chỉ đạt 75% so với lúc đi. Hỏi tổng thời gian An đi và về là bao nhiêu phút?

Comments ( 2 )

 1. \text{Giải đáp và giải thích các bước giải:}
  \text{Thời gian mà An đã đi từ nhà tới trung tâm thể thao:}
  1:4=0,25(h)
  $\text{Ta có quãng đường lúc An đi và về là bằng nhau.}$
  \text{Vận tốc lúc An về:}
  \text{4.75%=3(km/h)}
  \text{Thời gian mà An đã đi bộ về nhà là:}
  1:3=\frac{1}{3}(h)
  \text{Tổng thời gian mà An đi và về là:}
  0,25+\frac{1}{3}=\frac{7}{12}(h)
  $\text{Vậy tổng thời gian mà An đi và về là $\frac{7}{12}$ giờ.}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc