Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: A. 45,54 : 18 B. 25,04 x 3,5 A. 369,4 + 284,2 B. 516,40 – 350,

Toán Lớp 8: A. 45,54 : 18                                                           B. 25,04 x 3,5
A. 369,4 + 284,2                B. 516,40 – 350,28
Giúp mình với
Phải làm đủ bước đặt tính thẳng hàng
Thi mình mới cho sao và tim nha

Comments ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-8-a-45-54-18-b-25-04-3-5-a-369-4-284-2-b-516-40-350

 2. Giải đáp:Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-8-a-45-54-18-b-25-04-3-5-a-369-4-284-2-b-516-40-350

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )