Toán Lớp 8: – x2- 4x + 9 Tìm giá trị lớn nhất

Toán Lớp 8: – x2- 4x + 9
Tìm giá trị lớn nhất

TRẢ LỜI

 1. *** Lời giải chi tiết ***
  -x^{2}-4x+9
  =-(x^{2}+4x-9)
  =-(x^{2}+4x+4-13)
  =-(x^{2}+4x+4)+13
  =-(x+2)^{2}+13
  Vì (x+2)^{2}≥0 với mọi x
  =>-(x+2)^{2}≤0 với mọi x
  =>-(x+2)^{2}+13≤13 với mọi x
  Dấu = xảy ra <=>x+2=0<=>x=-2
  Vậy max=13<=>x=-2

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   -x^2-4x+9
  =-(x^2+4x-9)
  =-(x^2+4x+4-13)
  =-[(x+2)^2-13]
  =-(x+2)^2+13
  Ta có: (x+2)^2 ≥ 0 ∀x
  ⇒ -(x+2)^2 ≤ 0 ∀x
  ⇒ -(x+2)^2+13 \le 13
  Vậy GTLN là 13 khi x+2=0⇔x=-2

  Trả lời

Viết một bình luận