Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85%

Toán Lớp 7: Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền vải loại I?
làm giúp mình đê

Comments ( 2 )

 1. Gọi số m vải loại 2 mua đc là a
  Gọi số m vải loại 1 mua đc là b
  Vì số mét vải và giá tiền 1m vải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
  $\frac{51}{x}$ = $\frac{85}{100}$ = $\frac{51.100}{85}$ = 60
  Vậy với cùng số tiền có thể mua được 60m vải loại II.
   

 2. Giải đáp:
  $\text{ số mét vải loại II mua được với số tiền tương ứng là 60 mét }$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\text{ gọi số mét vải loại II mua được với số tiền tương ứng là a}$ a∈NN*
  $\text{ vì số tiền tỉ lệ thuận với số mét vải nên }$
  51/a=85/100=>a=(51.100)/85=60
  $\text{ vậy số mét vải loại II mua được với số tiền tương ứng là 60 mét }$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )