Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Tổng số học sinh lớp $ 7 $A, $ 7 $B, $ 7 $C là $ 133 $ em, biết rằng số học sinh $ 7 $A, $ 7 $B, $ 7 $C lần lượt tỉ lệ với `2/3`; `3/4`

Toán Lớp 7: Tổng số học sinh lớp $ 7 $A, $ 7 $B, $ 7 $C là $ 133 $ em, biết rằng số học sinh $ 7 $A, $ 7 $B, $ 7 $C lần lượt tỉ lệ với 2/3; 3/4; 4/5. Hỏi lớp $ 7 $B có bao nhiêu học sinh $ ? $

Comments ( 2 )

 1. Gọi số hs 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c (a, b, c thuộc N*)
  áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  $\frac{a}{2/3}$=$\frac{b}{3/4}$ =$\frac{c}{4/5}$ =$\frac{a+b+c}{2/3+3/4+4/5}$ =$\frac{133}{133/60}$ =60
  =>$\frac{b}{3/4}$ =60=>b=60.$\frac{3}{4}$ =45
  Vậy lớp 7B có 45 học sinh

 2. Gọi số học sinh của 3 lớp 7A ; 7B; 7C lần lượt là: x;y;z ( x;y;z in N*) (học sinh)
  Theo đầu bài ta có:
  x+y+z= 133
  x/(2/3) = y/(3/4)  =z/(4/5)
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/(2/3) = y/(3/4)  =z/(4/5) =(x+y+z)/(2/3 + 3/4 + 4/5) = 133/(133/60) = 133 . 60/133 = 60
  => y/(3/4) = 60 => y= 60 . 3/4 => y= 45
  Vậy lớp 7B có 45 học sinh
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân