Toán Lớp 7: Tìm GTNN C=|4x-3|+|5y+7,5|+17,5

By Madelyn

Toán Lớp 7: Tìm GTNN
C=|4x-3|+|5y+7,5|+17,5

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm GTNN C=|4x-3|+|5y+7,5|+17,5”

 1. Vì |4x – 3| ≥ 0 ∀ x
  |5y + 7,5| ≥ 0 ∀ y
  => |4x – 3| + |5y + 7,5| + 17,5 ≥ 17,5 ∀ x,y
  Dấu “=” xảy ra
  $<=> \left \{ {{4x – 3 = 0} \atop {5y + 7,5 = 0}} \right.$
  $<=> \left \{ {{4x = 3} \atop {5y = -7,5}} \right.$
  $<=> \left \{ {{x=0,75} \atop {y = -1,5}} \right.$
  Vậy..

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  C_(min)=17,5 khi và chỉ khi x=3/4;y=-3/2
  Trình bày lời giải:
  Ta có:
  |4x-3|ge0forallx
  |5y+7,5|ge0forally
  =>|4x-3|+|5y+7,5|ge0
  =>|4x-3|+|5y+7,5|+17,5ge17,5
  =>Cge17,5
  Dấu = xảy ra khi:
  {(|4x-3|=0),(|5y+7,5|=0):}
  =>{(\text{4x-3=0}),(\text{5y+7,5=0} ):}
  =>{(\text{4x=3}),(\text{5y=-7,5}):}
  =>{(x=3/4),(y=-3/2):}
  Vậy C_(min)=17,5 khi và chỉ khi x=3/4;y=-3/2

  Trả lời

Viết một bình luận