Toán Lớp 7: tìm diện tích hình chữ nhật biết tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 3/4 và chu vi là 28 m

Toán Lớp 7: tìm diện tích hình chữ nhật biết tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 3/4 và chu vi là 28 m

TRẢ LỜI

 1. Nửa chu vi hình chữ nhật là 
  28 : 2 = 14 ( m )
  Chiều rộng hình chữ nhật là
  14 : ( 3 + 4 ) x 3 = 6 ( m )
  Chiều dài hình chữ nhật là
  14 – 6 = 8 ( m ) 
  Diện tích hình chữ nhật là
  6 x 8 = 48 ( m2 )
  Đáp số 48 m2
  #TNT

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Diện tích hình chữ nhật là $48^{}$  m²
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi hình chữ nhật đó là :
  $28:2=14^{}$ ( m )
  Ta có sơ đồ :
  Chiều dài   : |—–|—–|—–|
  Chiều rộng : |—–|—–|—–|—–|
  Tổng số phần bằng nhau là :
  $3+4=7^{}$ ( phần )
  Giá trị của 1 phần là :
  $14:7=2^{}$ ( m )
  Chiều dài của hình chữ nhật đó là :
  $2.3=6^{}$ ( m )
  Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :
  $2.4=8^{}$ ( m )
  Diện tích hình chữ nhật đó là :
  $6.8=48^{}$ ( m² )
   

  Trả lời

Viết một bình luận