Toán Lớp 7: Tam giác ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AM vuông góc với BC. KO ĐC CHÉP SÁCH (GIẢI TRÊN SBT,TRÊN MẠNG…vv…)

Toán Lớp 7: Tam giác ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AM vuông góc với BC.
KO ĐC CHÉP SÁCH (GIẢI TRÊN SBT,TRÊN MẠNG…vv…)

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tam giác ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AM vuông góc với BC. KO ĐC CHÉP SÁCH (GIẢI TRÊN SBT,TRÊN MẠNG…vv…)”

Viết một bình luận