Toán Lớp 7: Một tam giác vuông có 1 cạnh là 3 cm, cạnh dài nhất là 5 cm. Tính cạnh còn lại

Toán Lớp 7: Một tam giác vuông có 1 cạnh là 3 cm, cạnh dài nhất là 5 cm. Tính cạnh còn lại

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: Cạnh còn lại của tam giác vuông đó dài 4 cm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì tam giác này vuông
  => cạnh dài 3cm là cạnh góc vuông, cạnh dài nhất là cạnh huyền
  Gọi cạnh góc vuông dài 3cm là a, cạnh huyền là b, cạnh còn lại là c
   Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông đó có:
   a^2 + c^2 = b^2
  => 3^2 + c^2 = 5^2
  => 9 + c^2 = 25
  => c^2 = 25 – 9
  => c^2 = 16
  => c = 4 (cm)
  Vậy cạnh còn lại của tam giác vuông đó dài 4 cm

  Trả lời

Viết một bình luận