Toán Lớp 5: Bài 1: Chuyển PS thành Ps thập phân 1, 20/50 7/5 75/500 5/8

Toán Lớp 5: Bài 1:
Chuyển PS thành Ps thập phân
1,
20/50
7/5
75/500
5/8

TRẢ LỜI

Viết một bình luận