Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Một ôtô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B với tốc độ 40 km/giờ, khi quay trở về A ôtô chạy với tốc độ 50km/giờ. Tốc độ trung bình của ôtô trên

Toán Lớp 7: Một ôtô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B với tốc độ 40 km/giờ, khi quay trở về A ôtô chạy với tốc độ 50km/giờ. Tốc độ trung bình của ôtô trên cả đoạn đường đi và về là

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:48km/h
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   thời gian đi từ A đến B là 
  t1=AB/v1
  thờ gian đi từ B đến A là
  t2=AB/v2
  Tốc độ TB trên đoạn đường đi và về là
  vTB=(2AB)/(t1=t2)=2/((1/v1)+(1/v2))=48km/h

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh