Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Một cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi như sau: Nếu mua 1 sản phẩm thì giảm giá 5%, còn mua sản phẩm từ thứ 2 trở đi thì giảm giá

Toán Lớp 7: Một cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi như sau: Nếu mua 1 sản phẩm thì giảm giá 5%, còn mua sản phẩm từ thứ 2 trở đi thì giảm giá tiếp 8% (Cho sản phẩm từ thứ 2 trở đi). Một người mua 3 lốc sữa có giá niêm yết là 25000 đồng. Hỏi người đó phải trả bao nhiêu tiền?
A.

69750 đồng.
B.

75000 đồng.
C.

69000 đồng.
D.

71250 đồng.
Đáp án của bạn:
Một cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi như sau: Nếu mua 1 sản phẩm thì giảm giá 5%, còn mua sản phẩm từ thứ 2 trở đi thì giảm giá tiếp 8% (Cho sản phẩm từ thứ 2 trở đi). Một người mua 3 lốc sữa có giá niêm yết là 25000 đồng. Hỏi người đó phải trả bao nhiêu tiền?
A.

69750 đồng.
B.

75000 đồng.
C.

69000 đồng.
D.

71250 đồng.
Đáp án của bạn:

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 18:
  Số tiền của lốc sữa đầu tiên sau khi giảm là:
  25000 . (100%-5%)=23750 (đồng)
  Số tiền của 2 lốc sữa tiếp theo sau khi giảm là:
  2 . 25000 . (100%-8%)=46 000 (đồng)
  Tổng số tiền người đó phải trả là:
  46000+23750=69750 (đồng)
  ⇒ Chọn câu C. 69750 đồng
  cho mình 5* nha=)
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )