Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Hai vòi nước cùng chảy đầy một cái bể mất 1 giờ 20 phút. Hỏi 5 vòi nước cùng chảy vào một cái bể đó thì mất bao lâu mới đầy bể? (Biết r

Toán Lớp 7: Hai vòi nước cùng chảy đầy một cái bể mất 1 giờ 20 phút. Hỏi 5 vòi nước cùng chảy vào một cái bể đó thì mất bao lâu mới đầy bể? (Biết rằng các vòi
nước mở cùng lúc và tốc độ chảy như nhau)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gửi bạn!

  toan-lop-7-hai-voi-nuoc-cung-chay-day-mot-cai-be-mat-1-gio-20-phut-hoi-5-voi-nuoc-cung-chay-vao

 2. Giải đáp:8/15
   
                 giải
   1 giờ 20 phút=4/3 giờ
  1 vòi chảy đầy bể thì hết số thờ gian là:
         4/3× 2=8/3 (giờ)
  Vậy 5 vòi chảy như thế hết số thời gian là:
          8/3:5=8/15
  Vậy 5 vòi chảy vào 1 cái bể thì mất 8/15 giờ mới đầy bể.
  Chúc bạn học tốt! anhsangsoiduong.vn!
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )