Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Em cần 1 lời giải chi tiết nhất ạ. Mong các bạn và các anh chị giúp đỡ em làm toán với. Em cảm ơn nha

Toán Lớp 7: Em cần 1 lời giải chi tiết nhất ạ. Mong các bạn và các anh chị giúp đỡ em làm toán với. Em cảm ơn nha

Bài toán

Vẽ hình viết giả thuyết kết luận và chứng minh các định lí sau:
a) Nếu hai góc đối đỉnh thì hai góc đó bằng nhau
b) Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông

Comments ( 1 )

 1. Giả thiết, kết luận:
  Giả thiết l a) Hai góc đối đỉnh
                 l b) Góc tạo bởi hai tia phân giác
  Kết luận  l a) 2 góc bằng nhau
                 l b) Góc vuông
  Giải:
  a) Ta có:
  \hat{xOy’} + \hat{y’Oy} = 180^o \text{(2 góc kề bù)}
  \hat{x’Oy} + \hat{y’Oy} = 180^o \text{(2 góc kề bù)}
  => \hat{xOy’} = \hat{x’Oy} \text{(Cùng bù với y’Oy)}
  \text{hay 2 góc đối đỉnh bằng nhau}
  b) Ta có:
  \hat{xOz} + \hat{zOy} = 180^o (1) \text{(2 góc kề bù)}
  \hat{xOx’} = \hat{x’Oz} = $\dfrac{1}{2}$\hat{xOz} \text{(Ox’ là phân giác)}
  \hat{zOy’} = \hat{y’Oy} = $\dfrac{1}{2}$\hat{zOy} \text{(Oy’ là phân giác)}
  text{Thay vào (1)
  2.\hat{x’Oz} + 2.\hat{zOy’} = 180^o
  2.(\hat{x’Oz} + \hat{zOy’}) = 180^o
  \hat{x’Oy’} = 180^o : 2
  \hat{x’Oy’} = 90
  \text{hay góc tạo bởi tia phân giác 2 góc kề bù là góc vuông}

  toan-lop-7-em-can-1-loi-giai-chi-tiet-nhat-a-mong-cac-ban-va-cac-anh-chi-giup-do-em-lam-toan-voi

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Tú