Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Đồ thị của hàm số y = 1313x là đường thẳng OA với O ( 0 ; 0 ) và A. A( 1 ; 3 ) B. A( -1 ; -3 ) C. A(3; 1) D. A(-3; -1) giải

Toán Lớp 7: Đồ thị của hàm số y = 1313x là đường thẳng OA với O ( 0 ; 0 ) và
A. A( 1 ; 3 )
B. A( -1 ; -3 )
C. A(3; 1)
D. A(-3; -1)
giải thích tại sao lại chọn đáp án đó ( mik cần gấp)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: C. A(3;1)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  thay lần lượt các điểm vào hàm số y=13/x, điểm nào thỏa mãn hàm số thì điểm đó là điểm A cần tìm
  ta thấy A(3; 1) thỏa mãn hàm số y=13/x
  =>Chọn đáp án C

  Chúc bạn học tốt!

 2. Giải đáp:
  C.A(3;1)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sửa đề: 
  Đồ thị của hàm số y=1/3 x là đường thẳng OA với O ( 0 ; 0 ) và
  A. A( 1 ; 3 )
  B. A( -1 ; -3 )
  C. A(3; 1)
  D. A(-3; -1)
  Vì:
  Ta thấy A(3;1) thỏa mãn hàm số  y=1/3 x vì:
  1=1/3. 3=>1=1 (luôn đúng)

  toan-lop-7-do-thi-cua-ham-so-y-1313-la-duong-thang-oa-voi-o-0-0-va-a-a-1-3-b-a-1-3-c-a-3-1-d-a-3

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )