Toán Lớp 7: công nhân lm 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong 120 phút lm đc bao nhiêu sản phẩm

Toán Lớp 7: công nhân lm 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong 120 phút lm đc bao nhiêu sản phẩm

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Gọi số sản phẩm người đó làm được trong 120 phút là a (a∈NN∗)
  Vì số sản phẩm và thời gian làm là 2 đại lượng tỉ lệ thuận
  -> 120/50 = a/30
  -> a = {120 xx 30}/50
  -> a = 3600/50
  -> a = 72
  Vậy người đó làm được 72 sản phẩm cùng loại trong 120 phút
  #dariana

  Trả lời

Viết một bình luận