Toán Lớp 7: CMR : `a/b=c/d` ( với` b+d` khác `0` ) ta suy ra được `a/b= (a+c)/(b+d)`

By Dạ Nguyệt

Toán Lớp 7: CMR : a/b=c/d ( với b+d khác 0 ) ta suy ra được a/b= (a+c)/(b+d)
Viết một bình luận