Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho Tam giác ABC cân tại A. Kẻ BH vuông góc với AC ( H thuộc AC), kẻ BK vuông góc với AB CM: AH=AK

Toán Lớp 7: Cho Tam giác ABC cân tại A. Kẻ BH vuông góc với AC ( H thuộc AC), kẻ BK vuông góc với AB
CM: AH=AK

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét ΔABKà ΔACH có :
  Góc H = Góc K = 90 độ (gt)
  AB = AC ( ΔABC cân tại A ) 
  Góc A : Góc nhọn chung 
  ⇒ ΔABH = ΔACK (ch-gn) 
  ⇒ AH = AK ( 2 cạnh tương ứng ) (đpcm)
  cho mk 5*và cảm ơn

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét ΔABKà ΔACH có :
  Góc H = Góc K = 90 độ (gt)
  AB = AC ( ΔABC cân tại A ) 
  Góc A : Góc nhọn chung 
  ⇒ ΔABH = ΔACK (ch-gn) 
  ⇒ AH = AK ( 2 cạnh tương ứng ) (đpcm)
  @Học tốt

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thảo