Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 125 : 75 dư mấy ạ giúp mình với

Toán Lớp 5: 125 : 75 dư mấy ạ giúp mình với

Comments ( 2 )

 1. 125:75=1 dư 50
  Thử lại: (125-50):75=1(đúng)
  Vậy 125:75=1(dư 50)

 2. Giải đáp: 1 dư 50
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   125 : 75 = 1 ( dư 50 )
  chúc bạn học tốt

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )