Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AD vuông góc với BC chứng minh rằng AD là tia phân giác của góc BAC

By Thúy Hường

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AD vuông góc với BC chứng minh rằng AD là tia phân giác của góc BAC
Viết một bình luận