Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam ABC , AB=AC , M là trung điểm của BC , trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM=MD A) Chứng minh rằng : tam giác ABM= tam

Toán Lớp 7: Cho tam ABC , AB=AC , M là trung điểm của BC , trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM=MD
A) Chứng minh rằng : tam giác ABM= tam giác DCM
B) Chứng minh AB song song với DC
C) Chứng minh AM vuông góc với BC

Comments ( 1 )

 1. $#RinnBoy$
  $#anhsangsoiduong.vn$
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét ΔAMB và ΔDMC có:
  + AM = DM
  + hat{AMB} = hat{DMC} (đối đỉnh)
  + BM =CM
  => ΔAMB = ΔDMC (c-g-c)
  b) Do ΔAMB = ΔDMC
  => AB = DC
  c) AM không thể song song với BC được do nó cắt nhau tại M.

  toan-lop-7-cho-tam-abc-ab-ac-m-la-trung-diem-cua-bc-tren-tia-doi-cua-tia-ma-lay-diem-d-sao-cho-a

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )