Toán Lớp 7: Cho 3 điểm A, B, C ko thẳng hàng. đường trung trực của AB và của AC cắt nhau tại O , CM: OB = OC

By Thái Tâm

Toán Lớp 7: Cho 3 điểm A, B, C ko thẳng hàng. đường trung trực của AB và của AC cắt nhau tại O , CM: OB = OC

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho 3 điểm A, B, C ko thẳng hàng. đường trung trực của AB và của AC cắt nhau tại O , CM: OB = OC”

Viết một bình luận