Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Câu 1: So sánh số thực? Câu 2:Phát biểu quy tắc chuyển vế? Lấy ví dụ minh họa. Câu 3: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ ? Giúp tôi vớ

Toán Lớp 7: Câu 1: So sánh số thực?
Câu 2:Phát biểu quy tắc chuyển vế? Lấy ví dụ minh họa.
Câu 3: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ ?
Giúp tôi với
Cảm ơn các tỷ

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  1:  số thực là một giá trị của một đại lượng liên tục có thể biểu thị một khoảng cách dọc theo một đường thẳng (hoặc cách khác, đại lượng có thể được biểu diễn dưới dạng khai triển thập phân vô hạn)
  2:Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “−” và dấu “−” thành dấu “+”.
  Ví dụ: x+3=y suy ra 
  a) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
  Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x được kí hiệu là |x|, là khoảng cách từ điểm x tới điểm O trên trục số.
  + Nếu x > 0 thì |x| = x.
  + Nếu x = 0 thì |x| = 0.
  + Nếu x < 0 thì |x| = -x.
  b) Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
  + Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân, ta có thể viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số.
  + Khi chia số thập phân x cho số thập phân y (y ≠ 0), ta áp dụng quy tắc: Thương của hai số thập phân x và y là thương của |x| và |y|.
  Có dấu “+” nếu x,y cùng dấu.
  Có dấu “-” nếu x,y trái dấu.
  chúc bạn hc tốt 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )