Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Các bn nhớ vẽ hình giúp mik nha mik sẽ vote 5 sao, ctrlhn uy tín như chuối chín nhá=)) Bài 2. Cho xOy = 300 . Từ điểm A nằm trong xOy v

Toán Lớp 7: Các bn nhớ vẽ hình giúp mik nha mik sẽ vote 5 sao, ctrlhn uy tín như chuối chín nhá=))
Bài 2. Cho xOy = 300 . Từ điểm A nằm trong xOy vẽ đường thẳng cắt Oy tại B sao cho
ABy = 300 . Chứng minh rằng: Ox // AB.

Comments ( 2 )

 1. $\text{Ta có: $\widehat{xOy}$ = $\widehat{ABy}$ (= $30^o$)}$
  $\text{mà $\widehat{xOy}$ và $\widehat{ABy}$ là hai góc đồng vị}$
  $\text{nên Ox // AB}$
  $\text{Vậy Ox // AB (đpcm)}$
  $\textit{HỌC TỐT!}$
  $\textit{Thanhnhung}$

  toan-lop-7-cac-bn-nho-ve-hinh-giup-mik-nha-mik-se-vote-5-sao-ctrlhn-uy-tin-nhu-chuoi-chin-nha-ba

 2. \text{Ta thấy :} \hat{xOB} = \hat{yBA} (= 30^0)
  \text{Mà hai góc này ở vị trí đồng vị => Ox // AB}

  toan-lop-7-cac-bn-nho-ve-hinh-giup-mik-nha-mik-se-vote-5-sao-ctrlhn-uy-tin-nhu-chuoi-chin-nha-ba

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Cát Linh