Toán Lớp 7: Các bn nhớ vẽ hình giúp mik nha mik sẽ vote 5 sao, ctrlhn uy tín như chuối chín nhá=)) Bài 2. Cho xOy = 300 . Từ điểm A nằm trong xOy v

Toán Lớp 7: Các bn nhớ vẽ hình giúp mik nha mik sẽ vote 5 sao, ctrlhn uy tín như chuối chín nhá=))
Bài 2. Cho xOy = 300 . Từ điểm A nằm trong xOy vẽ đường thẳng cắt Oy tại B sao cho
ABy = 300 . Chứng minh rằng: Ox // AB.

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Các bn nhớ vẽ hình giúp mik nha mik sẽ vote 5 sao, ctrlhn uy tín như chuối chín nhá=)) Bài 2. Cho xOy = 300 . Từ điểm A nằm trong xOy v”

Viết một bình luận